[ Geri ] - BangladeşKonum:Güney Asya`da, Bengal koyuna kıyısı olan, Birmanya ve Hindistan arasında yer alan bir ülkedir.
Coğrafi konumu: 24 00 Kuzey enlemi, 90 00 Doğu boylamı
Harita konumu: Asya
Yüzölçümü: toplam: 144,000 km²
kara:133,910 km²
su:10,090 km²
Sınırları: toplam: 4,246 km
Sınır komşuları: Birmanya 193 kilometre, Hindistan 4053 kilometre
Sahil şeridi: 580 km
İklimi: Tropikal iklim, Ekim - Mart ayları arasında süren kışlar hafif, Mart - Haziran ayları arasında yazlar sıcak ve rutubetli geçer, Haziran - Ekim ayları arasında sıcak musonlar ortaya çıkar.


Nüfus:147,365,352 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %32.9 (erkek 24,957,997; kadın 23,533,894)
15-64 yaş: %63.6 (erkek 47,862,774; kadın 45,917,674)
65 yaş ve üzeri:%3.5 (erkek 2,731,578; kadın 2,361,435) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.09 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -0.68 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)

Nüfusun etnik dağılımı: Bengalli %98, Kabile grupları, Bengalli olmayan Müslümanlar (1998)
Dinler: Müslüman %83, Hindu %16, diğer %1 (1998)
Dil: Bengalce (resmi), İngilizce

Ülke adı: Resmi uzun adı: Bangladeş Halk Cumhuriyeti
kısa şekli :Bangladeş
eski adı:Doğu Pakistan
ingilizce: Bangladesh
Yönetim biçimi: Parlamenter Cumhuriyet
Başkent: Dakka
İdari bölmeler: 6 belediye; Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, Rajshahi, Sylhet
Bağımsızlık günü: 16 Aralık 1971 (Batı Pakistan`dan ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 26 Mart (1971)
Anayasa: 4 Kasım 1972, 16 Aralık 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir, 24 Mart 1982 darbesinde bir süre askıya alınmış, 10 Kasım 1986 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
Oy kullanma yaşı: 18 yaşından itibaren; genel

Ekonomiye genel bakış: Ekonomisini geliştirmek için süregelen yerel ve uluslararası çabalara ve nüfus planlama programlarına rağmen, Bangladeş, dünyanın en fakir, en yüksek nüfuslu ve en az gelişmiş ülkelerinden biridir. Ekonomi, tek en önemli aktivitesi olan pirinç yetiştiriciliği ile tarıma dayanır. Ekonomik büyümenin en önemli engelleri arasında, sık görülen kasırga ve seller, devlete ait girişimlerin yetersizliği, tarım sektörünün karşılayamadığı sürekli büyüyen iş gücü, enerji kaynaklarını (doğal gaz) işlemedeki gecikmeler, yetersiz güç kaynakları ve ekonomik reformların yavaş yürütülmesi vardır. Şimdiye kadar Doğu Asya finansal krizleri Bangladeş ekonomisi üzerinde büyük etki yapmamıştır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 305.9 milyar $ (2005 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %6.4 (2005 verileri)
GSYİH - sermaye üzerinden: Satın alma Gücü paritesi- 2,100 $ (2005 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %19.9
endüstri: %19.8
hizmet: %60.3 (2004 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %7 (2005 verileri)
İş gücü: 66.6 milyon (2005)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %63, hizmet %26, endüstri %11 (1995/1996 mali yılı sonuçları)
İşsizlik oranı: %2.5 (2005)
Bütçe: gelirler: 5.993 milyar $; giderler: 8.598 milyar $ (2005 mali yılı sonuçları)
Endüstri: Pamuk tekstili, hint keneviri, giysiler, çay, çimento, kimyasal gübre, şeker
Endüstrinin büyüme oranı: %6.7 (2005 verileri)
Elektrik üretimi: 17.42milyar kWh (2003)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %93.7
hidro:%6.3
nükleer: %0
diğer: %0 (2003)
Elektrik tüketimi: 16.2 milyar kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
Tarım ürünleri: pirinç, hint keneviri, çay, buğday, şekerkamışı, patates, tütün, bakliyat, tohumlar, baharatlar, meyveler, sığır, süt, kümes hayvanları
İhracat: 9.372 milyar $ (2005)
İhracat ürünleri: giysiler, hint keneviri, deri, dondurulmuş balık ve deniz mahsulleri
İhracat ortakları: ABD %23.6, Almanya %13.5, Birleşik Krallık %9.4, Fransa %6.4 (2005)
İthalat: 12.97 milyar $ (2005)
İthalat ürünleri: Makine ve teçhizatlar, kimyasal maddeler, demir ve çelik, tekstil, ham pamuk, yiyecek maddeleri, ham petrol ve petrol ürünleri, çimento
İthalat ortakları: Hindistan %14.1, Çin %13.5, Küveyt %8.5, Singapur %6.2, Japonya %4.1, Hong Kong %4.1 (2005)
Dış borç tutarı: 20.63 milyar $ (2005)
Para birimi: Taka (BDT)
Para birimi kodu: BDT
Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran

Telefon kodu: 880